Ngõ 21 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Dung.svc.24h@gmail.com
Hotline:
0986012002

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Dáng Bay Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Dáng Bay Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 110 rộng 80 sâu 40 cm

Loại gỗ: Hương Việt

4.800.000 ₫

Tượng Đạt Ma Gỗ Ngọc Am Liền Khối Thơm Nức Mũi, Tượng Đạt Ma Ngồi Thiền Gỗ Ngọc Am Liền Khối

Tượng Đạt Ma Gỗ Ngọc Am Liền Khối Thơm Nức Mũi, Tượng Đạt Ma Ngồi Thiền Gỗ Ngọc Am Liền Khối

Kích cỡ: Cao 110 rộng 48 sâu 5 cm

Loại gỗ: Ngọc Am

5.000.000 ₫

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 82 rộng 32 sâu 22 cm

Loại gỗ: Hương ta

3.500.000 ₫

Tượng Đạt Ma gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 73 rộng 32 sâu 20 cm

Loại gỗ: Hương ta

3.000.000 ₫

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Thế Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Thế Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 65 rộng 40 sâu 28 cm

Loại gỗ: Hương ta

3.000.000 ₫

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Thế Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Thế Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 73 rộng 35 sâu 26 cm

Loại gỗ: Hương ta

3.300.000 ₫

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Thế Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Thế Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Kích cỡ:

Loại gỗ: Hương ta

3.000.000 ₫

Tượng Đạt Ma Múa Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Múa Võ Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 77 rộng 42 sâu 32 cm

Loại gỗ: Hương ta

3.300.000 ₫

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Múa Quyền Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Múa Quyền Gỗ Hương Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 70 rộng 46 sâu 30 cm

Loại gỗ: Hương ta

3.300.000 ₫

Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 79 rộng 40 sâu 25 cm

Loại gỗ: Hương Việt

3.000.000 ₫

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Hương Việt Liền Nguyên Khối

Kích cỡ: Cao 96 rộng 40 sâu 19 cm

Loại gỗ: Hương Việt

5.000.000 ₫

Tượng Phật Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Ngọc Am Hà Giang Liền Nguyên Khối Thơm Nức

Tượng Phật Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Ngọc Am Hà Giang Liền Nguyên Khối Thơm Nức

Kích cỡ: Cao 70 rộng 30 sâu 20 cm

Loại gỗ: Ngọc Am

3.000.000 ₫

1 2 3 Tiếp

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN ĐỪNG NGẠI CHAT/GỌI/EMAIL CHO CHÚNG TÔI

ĐÔI NGŨ HỖ TRỢ CHÚNG TÔI LUÔN PHỤC VỤ 24/7